Thailand: Tigers and nymphs


Thailand


World

 

Plain Tiger
Danaus chrysippus

PlainTiger Danaus chrysippus chrysippus
D. c. chrysippus - ♂
form alcippoides
Phuket
PlainTiger Danaus chrysippus chrysippus
D. c. chrysippus - ♂
Mae Kamphong
PlainTiger Danaus chrysippus chrysippus
D. c. chrysippus - ♂
Phuket
PlainTiger Danaus chrysippus chrysippus
D. c. chrysippus - ♂
Phuket

Common Tiger
Danaus genutia

Common Tiger Danaus genutia genutia
D. c. chrysippus - ♂
Phuket
Common Tiger Danaus genutia genutia
D. c. chrysippus - ♂
Phuket
Common Tiger Danaus genutia genutia
D. c. chrysippus - ♂
Phuket
Common Tiger Danaus genutia genutia
D. c. chrysippus - ♂
Phuket
  Common Tiger Danaus genutia genutia
D. c. chrysippus - ♀
Umphang
Common Tiger Danaus genutia genutia
D. c. chrysippus - ♀
Phuket
   

White Tiger
Danaus melanippus

White Tiger Danaus melanippus hegesippus
D. m. hegesippus - ♀
Hala-Bala
White Tiger Danaus melanippus hegesippus
D. m. hegesippus - ♀
Hala-Bala
White Tiger Danaus melanippus hegesippus
D. m. hegesippus - ♂
Iyenweng
White Tiger Danaus melanippus hegesippus
D. m. hegesippus - ♂
Phuket

Malay Tiger
Danaus affinis

(Swamp Tiger)

Malay Tiger Danaus affinis malayanus (Swamp Tiger)
D. a. malayanus - ♂
Yaring
Malay Tiger Danaus affinis malayanus (Swamp Tiger)
D. a. malayanus - ♂
Yaring
Malay Tiger Danaus affinis malayanus (Swamp Tiger)
D. a. malayanus - ♂
Yaring
 

Dark Blue Tiger
Tirumala septentrionis

Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Kaeng Krachan
Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Tat Man
Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Mae Ping
Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Khao Soi Dao
  Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Thung Salaeng Luang
Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Kaeng Krachan
Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Krung Ching
Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Tat Man
  Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Phu Khieo
Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Kaeng Krachan
Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Khao Yai
Dark Blue Tiger Tirumala septentrionis septentrionis
T. s. septentrionis
Chiang Dao

Scarce Blue Tiger
Tirumala gautama

Scarce Blue Tiger Tirumala gautama gautama
T. g. gautama
Phuket
Scarce Blue Tiger Tirumala gautama gautama
T. g. gautama
Phuket
   

Broad Blue Tiger
Tirumala limniace

Broad Blue Tiger Tirumala limniace limniace
T. l. limniace
Chiang Dao
Broad Blue Tiger Tirumala limniace limniace
T. l. limniace
Chiang Dao
Broad Blue Tiger Tirumala limniace limniace
T. l. limniace
Chiang Mai
Broad Blue Tiger Tirumala limniace limniace
T. l. limniace
Chiang Mai
  Broad Blue Tiger Tirumala limniace limniace
T. l. limniace
Sirikit BG
Broad Blue Tiger Tirumala limniace limniace
T. l. limniace
Sirikit BG
   

Yellow Glassy Tiger
Parantica aspasia

Yellow Glassy Tiger Parantica aspasia aspasia
P. a. aspasia - ♂
Betong
Yellow Glassy Tiger Parantica aspasia aspasia
P. a. aspasia - ♂
Phu Khieo
   

Dark Glassy Tiger
Parantica agleoides

Dark Glassy Tiger Parantica agleoides agleoides
P. a. agleoides
Ao Phang-nga
     

Glassy Tiger
Parantica algae

Glassy Tiger Parantica algae melanoides
P. a. melanoides
Doi Inthanon
Glassy Tiger Parantica algae melanoides
P. a. melanoides
Chiang Dao
Glassy Tiger Parantica algae melanoides
P. a. melanoides
Mae Ping
Glassy Tiger Parantica algae melanoides
P. a. melanoides
Kaeng Krachan
  Glassy Tiger Parantica algae melanoides
P. a. melanoides
Chiang Dao
Glassy Tiger Parantica algae melanoides
P. a. melanoides
Khao Yai
Glassy Tiger Parantica algae melanoides
P. a. melanoides
Doi Inthanon
Glassy Tiger Parantica algae melanoides
P. a. melanoides
Thong Pha Phum
  Glassy Tiger Parantica algae melanoides
P. a. melanoides
Pratu Pha
     

Chocolate Tiger
Parantica melaneus

Chocolate Tiger Parantica melaneus
P. melaneus
Doi Tung
Chocolate Tiger Parantica melaneus
P. melaneus
Sri Dit
Chocolate Tiger Parantica melaneus
P. melaneus
Khao Ramrom
Chocolate Tiger Parantica melaneus
P. melaneus
Khao Yai
  Chocolate Tiger Parantica melaneus
P. melaneus
Doi Tung
Chocolate Tiger Parantica melaneus
P. melaneus
Sri Dit
Chocolate Tiger Parantica melaneus
P. melaneus
Mae Wong
Chocolate Tiger Parantica melaneus
P. melaneus
Thong Pha Phum
  Chocolate Tiger Parantica melaneus
P. melaneus
Doi Phu Kha
     

Chestnut Tiger
Parantica sita

Chestnut Tiger Parantica sita sita
P. s. sita
Doi Lang
Chestnut Tiger Parantica sita sita
P. s. sita
Doi Lang
Chestnut Tiger Parantica sita sita
P. s. sita
Doi Pha Hom Pok
Chestnut Tiger Parantica sita sita
P. s. sita
Mae Wong
  Chestnut Tiger Parantica sita sita
P. s. sita
Mae Wong
Chestnut Tiger Parantica sita sita
P. s. sita
Mae Wong
Chestnut Tiger Parantica sita sita
P. s. sita
Phu Khieo
 
  Chestnut Tiger Parantica sita melanosticta
P. s. melanosticta
Khao Soi Dao
     

Dark Blue Glassy Tiger
Ideopsis vulgaris

Dark Blue Glassy Tiger Ideopsis vulgaris macrina
P. v. macrina
Betong
Dark Blue Glassy Tiger Ideopsis vulgaris macrina
P. v. macrina
Betong
Dark Blue Glassy Tiger Ideopsis vulgaris macrina
P. v. macrina
Hala-Bala
Dark Blue Glassy Tiger Ideopsis vulgaris continua
P. v. contigua
Phu Langka

Blue Glassy Tiger
Ideopsis similis

Blue Glassy Tiger Ideopsis similis persimilis
P. s. persimilis
Nong Plak Phraya
     

Small Wood Nymph
Ideopsis gaura

Small Wood Nymph Ideopsis gaura perakana
I. g. perakana
Hala-Bala
Small Wood Nymph Ideopsis gaura perakana
I. g. perakana
Hala-Bala
Small Wood Nymph Ideopsis gaura perakana
I. g. perakana
Khao Ramrom
Small Wood Nymph Ideopsis gaura perakana
I. g. perakana
Khao Ramrom

Common Tree Nymph
Idea lynceus

Common Tree Nymph Idea lynceus lynceus
I. l. lynceus
Khao Ramrom
     

Malayan Tree Nymph
Idea hypermnestra

Malayan Tree Nymph Idea hypermnestra linteata
I. h. linteata
Khao Nor Chuchi